Bosgroep Vlaams-Brabant vzw
0683.509.015 / RPR Leuven

Post
Provincieplein 1
3010 Leuven

Zetel
Diestsevest 54, bus 101
3000 Leuven

016 26 76 00

e-mail ons

laatste nieuwsbrief

contacteer ons

Algemene Vergadering van 12 maart 2022

Agenda

 1. Goedkeuring verslag A.V. van 19 juni 2021 en van 26 augustus 2021
 2. Goedkeuring rekeningen 2021
 3. Begroting 2022
 4. Kwijting aan de raad van bestuur
 5. Ontslagen en benoemingen van bestuurders
 6. Wijziging functies bestuursleden en nieuwe bestuurders
 7. Fusies ZW Brabant en Dijle-Geteland, stand van zaken
 8. Nieuwe maatschappelijke zetel: Diestsevest 54 bus 101, 3000 Leuven
 9. Goedkeuring beleidsplan 2022-2025
 10. Goedkeuring jaarplan 2022
 11. Verslag uitgevoerde acties, terreinprestaties en ledenadministratie
 12. Vragen en suggesties (vooraf te bezorgen via info@bosgroepvlaamsbrabant.be!)

Documenten