Bosgroep Vlaams-Brabant vzw
0683.509.015 / RPR Leuven

Post
Provincieplein 1
3010 Leuven

Zetel
Diestsevest 54, bus 101
3000 Leuven

016 26 76 00

e-mail ons

laatste nieuwsbrief

contacteer ons

Lidmaatschap

Lid worden is gratis en brengt geen verplichtingen met zich mee. U geeft ons wel het recht uw gegevens te verwerken volgens onze Privacyverklaring.

Lid worden is eenvoudig. Klik op de link hieronder en u kunt de verschillende pagina's van het inschrijvingsformulier invullen.

Klik hier om lid te worden als particulier die boseigenaar of bosbeheerder is

Klik hier om lid worden als organisatie die boseigenaar of bosbeheerder is (overheid, vereniging, bedrijf,...)

Wie kan lid worden van de Bosgroep Vlaams-Brabant vzw?

Elke boseigenaar of gevolmachtigde bosbeheerder met een bos gelegen in de provincie Vlaams-Brabant, kan als lid aansluiten bij de Bosgroep Vlaams-Brabant vzw. U bent dan ‘werkend lid’ en hebt stemrecht op de jaarlijkse algemene vergadering.

Wie geen bosbeheerder is, kan aansluiten als ‘niet-werkend’ lid. U kan dan deelnemen aan alle activiteiten van de bosgroep, maar heeft geen stemrecht op de jaarlijkse algemene vergadering.

Ik was in het verleden lid van een bosgroep in Vlaams-Brabant, moet ik mij dan opnieuw lid maken?

Leden van Noord-Hageland, Groene Corridor en Zuid-West-Brabant worden inderdaad automatisch lid door de fusie van deze bosgroepen met onze vereniging. Toch vragen we dat ieder lid zijn gegevens eens opnieuw invult zodat deze actueel en volledig zijn. Enkel zo krijgen we een juist beeld van ons ledenbestand en kunnen we u een kwaliteitsvolle dienstverlening aanbieden. 

Ik was in het verleden klant bij het Steunpunt Bos, moet ik mij dan lid maken van de bosgroep om nog hulp te krijgen?

Door de nieuwe samenwerking eindigt de dienstverlening onder de vlag "Steunpunt Bos". De medewerkers werken voortaan in het kader van de Bosgroep Vlaams-Brabant vzw. Om te genieten van verdere dienstverlening moet u inderdaad van de bosgroep lid worden. U krijgt hierover echter een aparte brief waarin alles uitgelegd wordt.

Hier vindt u enkele bijzondere vragen die zich daarbij kunnen stellen: FAQ aansluiting vanuit Steunpunt Bos.

Ik wil mijn lidmaatschap niet vernieuwen en/of ik wil niet meer gecontacteerd worden door de Bosgroep Vlaams-Brabant vzw.

Dat is uiteraard geen probleem. U mag dit laten weten op ons algemeen mailadres info@bosgroepvlaamsbrabant.be. In het onderwerp noteert u ‘uitschrijven’ en in de mail noteert u uw voornaam en achternaam. Als u een antwoordcode kreeg als klant van het Steunpunt Bos, vermeldt u deze ook best.

Het interesseert ons altijd te weten waarom u hierom vraagt, bijvoorbeeld omdat u uw bos verkocht hebt en niet meer actief bent met bosbeheer. 

U mag dit ook per brief melden aan Bosgroep Vlaams-Brabant vzw, Provinciehuis, Provincieplein 1 te 3010 Leuven.

Mijn boseigendom staat momenteel te koop, is het dan nog interessant om aan te sluiten bij de bosgroep?

Ja, want via de bosgroep komt u mogelijk in contact met eigenaars of overheidsdiensten die uw bos willen kopen.

Mijn partner en ik zijn beide mede-eigenaar van een bosperceel. Moeten we ons apart inschrijven? Dezelfde vraag stelt zich wanneer verschillende erfgenamen samen eigenaar zijn van een bosperceel.

U kan in het inschrijvingsformulier ervoor kiezen om u beide apart in te schrijven, of om u samen in te schrijven.

Als u zich samen inschrijft, ontvangt u alle communicatie (nieuwsbrief, publicaties…) slechts één keer. U moet dan één persoon aanduiden als beheerder, en deze wordt dan de contactpersoon.

Als u zich apart inschrijft, ontvangt u beide alle communicatie (nieuwsbrief, publicaties…).

Via het inschrijvingsformulier worden perceelgegevens van mijn bospercelen gevraagd. Waarom is deze informatie noodzakelijk om lid te worden?

Om u als werkend lid (met stemrecht op de algemene vergadering) te kunnen inschrijven en van onze diensten gebruik te maken, moet u op eer verklaren dat u bos in de Provincie Vlaams-Brabant in beheer of als eigendom heeft. Door ons te melden welke percelen u bezit, kunnen we u onmiddellijk betrekken bij projecten of tussenkomsten bij u in de buurt, en zo, als u dat wenst, ook voor u een meerwaarde creëren.