Bosgroep Vlaams-Brabant vzw
0683.509.015 / RPR Leuven

Post
Provincieplein 1
3010 Leuven

Zetel
Diestsevest 54, bus 101
3000 Leuven

016 26 76 00

e-mail ons

laatste nieuwsbrief 

contacteer ons

Door Geert
op 15 jul 2021

Naast de goedkeuring van begroting en financiën, werd ook de nieuwe bestuurssamenstelling bekeken. Enkele nieuwe mensen komen het bestuur versterken, nl. Kris Vanderstraeten uit Opwijk en Bart Nevens. Als gedeputeerde voor Milieu vertegenwoordigt hij de provincie Vlaams- Brabant in ons bestuur.

De specifieke functies in het bestuur worden nu als volgt opgenomen:

  • Voorzitter – Bart Nevens
  • Ondervoorzitter - Geert Herbots
  • Penningmeester - Jos Lambrechts
  • Secretaris - Florent Frederix. Florent volgt ook de werking van de Koepel op.

Voor het eerst werd hulde gebracht aan de bosgroepers van het eerste uur. André Mathot werd als oud-voorzitter van de Bosgroep Groene Corridor voor zijn vele verdiensten, vroeger en nu, tot erelid van onze vereniging benoemd.

Er werd ook teruggeblikt op de eerste vijf maanden van onze nieuwe werking. Coördinator Jozefien Hermy stelde werking en team voor, en was fier over een gestage stroom van intussen al meer dan 350 vragen en 450 terreinbezoeken. Ze keek ook vooruit naar het tweede halfjaar, met de houtverkoop, de aanplantingen, de ingebruikname van Brandhoutweb en de opstart van een vrijwilligerswerking.

Verder werd de definitieve afronding van de fusie met Zuid-West-Brabant gemeld. Een 70-tal leden van de vereniging werden zo bijkomend automatisch lid van onze vereniging.

Ten slotte werd de aanpassing van onze statuten werd behandeld, nodig om de samenwerkingsovereenkomst met de provincie uit te voeren en om in regel te zijn met de nieuwe vzw-wetgeving. Omdat het aanwezigheidsquorum niet gehaald kon worden, wordt hieraan een aparte algemene vergadering aan gewijd, op donderdag 26 augustus om 20u.

U krijgt weldra nog een uitnodiging hiervoor!