ZOOM MEETING

Meeting ID: 832 2187 3000
Passcode: 093563

START MEETING

Installeer eerst zoom indien u dit programma niet op uw computer hebt.

DOWNLOAD ZOOM


  • Tervuursesteenweg 460 1981 Zemst
 Contacteer ons

Nieuwsbrief

Zemst, 20 november 2020.

Algemene vergadering zaterdag 12 december, 18u (elektronisch) 

Beste leden, 

U hebt al een tijdje niet meer van ons gehoord: met de Coronaproblematiek was het immers niet evident onze algemene vergadering correct en veilig te organiseren. 

Maar er is nog wat anders. In 2019 vernam u dat onze onderhandeling met de provincie op een dood spoor was geraakt, en dat we hoopten op de gedeputeerden die pas waren aangetreden. Een juridische toetsing op ons verzoek heeft het tij doen keren. 

De gedeputeerde voor Milieu, gevolgd door de deputatie, koos om weer een normale boswerking mogelijk te maken. 

Vandaag staan we zo voor een volledige hertekening van onze vereniging in een nauwe samenwerking met de provincie. Voortaan zorgt opnieuw de Bosgroep Vlaams-Brabant voor de ondersteuning van bosbeheerders in onze provincie. We werken met de provinciale medewerkers van het oude Steunpunt Bos en de provincie ondersteunt ons ook financieel. 

Van confrontatie naar doorgedreven samenwerking. Als bestuur zijn we fier deze omslag gerealiseerd te hebben, en tegelijk erkentelijk voor de openheid van geest bij de provincie. 

Om u daarover meer te vertellen nodigen we u graag uit op onze elektronische algemene vergadering op 12 december 2020 (18u) die u op onze website kunt volgen. U kunt ook deelnemen (vragen stellen en stemmen) als u zich ten laatste op woensdag 9 december registreert

Ten slotte, ons bestuur slaat met deze nieuwe samenwerking ook een nieuwe weg in, met nieuwe taken. Dat kunnen we niet alleen! We nodigen u graag uit om u kandidaat te stellen als bestuurder. 

We kijken alvast ernaar uit u allen op 12 december virtueel te ontmoeten. Met vriendelijke groeten,

Geert Herbots, Voorzitter

André Mathot, Secretaris

PRAKTISCHE INFORMATIE 

Wat is de agenda van de algemene vergadering? 

  1. Goedkeuring van het verslag van de algemene vergadering van 2019 
  2. Goedkeuring van de rekeningen voor 2019 
  3. Begroting 2020: financiële situatie tot 3de kwartaal 2020 en vooruitzichten 
  4. Kwijting aan de raad van bestuur 
  5. Ontslagen en benoemingen van bestuurders 
  6. Voorstelling van de samenwerkingsovereenkomst met de provincie 
  7. Fusie van de Bosgroep Zuid-West-Brabant met de Bosgroep Vlaams-Brabant 

Hoe krijg ik de documenten die besproken worden? 

U kan deze stukken vrij lezen op onze website en ze ook downloaden (geen registratie of login nodig). 

Kan ik de algemene vergadering volgen? 

Ja, maar enkel via onze website (geen registratie of login nodig). De vergadering heeft plaats op zaterdag 12 december 2020, van 18u tot ongeveer 20u. 

Kan ik deelnemen door vragen te stellen en te stemmen? 

Ja, maar enkel via onze website en met uw persoonlijke login. Daarvoor moet u zich registreren door ons uw ingevulde registratieformulier te sturen, of door u te registreren op onze website of met een mail aan [email protected]bant.be Opgelet: we moeten uw registratie ten laatste op woensdag 9 december ontvangen hebben. 

Kan ik me laten vertegenwoordigen door een ander lid dat voor mij vragen stelt en stemt? 

Ja, maar enkel via onze website en met uw persoonlijke login. Bij uw registratie kunt u immers ook uw volmachthouder aanduiden. Deze ontvangt dan uw persoonlijke login waarmee hij voor u vragen stelt en stemt. Opgelet: elk lid mag maar één ander lid met een volmacht vertegenwoordigen. 

Kan ik me kandidaat stellen voor de raad van bestuur? 

Ja, mits we uw kandidatuur ten laatste ontvangen op woensdag 9 december, per post of per e-mail ([email protected]). Vermeld uw volledige naam en adres, e-mail adres en telefoonnummer. Graag ook enige uitleg over uw boservaring en uw motivatie voor deze opdracht. Met uw kandidaatstelling aanvaardt u wel dat uw informatie wordt gedeeld via de website.