Bosgroep Vlaams-Brabant vzw
0683.509.015 / RPR Leuven

Post
Provincieplein 1
3010 Leuven

Zetel
Diestsevest 54, bus 101
3000 Leuven

016 26 76 00

e-mail ons

laatste nieuwsbrief

contacteer ons

Cookieverklaring
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Deze website behoort toe aan: Bosgroep Vlaams-Brabant vzw met maatschappelijke zetel te: Diestsevest 54/101, 3000 Leuven en met ondernemingsnummer: BE 0683.509.015 / RPR Leuven, hier verder benoemd als 'vereniging' of 'wij'.

Het gebruik van onderhavige website is onderworpen aan de hierna opgenomen gebruiksvoorwaarden. Het gebruik van de website geldt als aanvaarding van deze voorwaarden. Deze laatste kunnen worden gewijzigd: de toepasselijke voorwaarden zijn diegene die gelden op het ogenblik van elke verbinding.

GEBRUIK VAN DE WEBSITE

Wij besteden veel aandacht aan onze website. Ondanks alle inspanningen kunnen wij niet garanderen dat alle informatie op de website volledig actueel, juist en nauwkeurig is. De gegevens ervan kunnen dus enkel informatief gebruikt worden. Wij kunnen evenmin aansprakelijk gesteld worden voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks ontstaat uit het gebruik van de website of op basis van via de website ter beschikking gestelde informatie. Deze website kan tevens bestanden van derden, hyperlinks of andere verwijzingen naar websites van derden bevatten, waarvoor we niet instaan. Onze vereniging is hiervoor in geen enkel geval aansprakelijk. Wij houden ons het recht voor om de inhoud van de website op elk ogenblik aan te passen, te wijzigen of aan te vullen, telkens wanneer wij dit wenselijk achten.

INTELLECTUELE EIGENDOM

Het gebruik van deze website verleent gebruikers geen enkel intellectueel eigendomsrecht. De inhoud van de website en de ter beschikking gestelde informatie behoren tot de exclusieve intellectuele eigendom van onze vereniging. Alle informatie die online geraadpleegd kan worden, alle teksten, gegevens, tekeningen, foto’s, logo’s, merken, vormgeving en andere elementen die worden weergegeven, zijn beschermd door auteursrecht, merkenrecht of geldende voorschriften: ze mogen daarom niet worden gereproduceerd in welke vorm en met welk middel ook. Elke inbreuk zal aanleiding geven tot rechtsvervolging, wanneer wij zulks wenselijk achten.

BELGISCH RECHT

Uw bezoek en gebruik van deze website en de gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Leuven bevoegd.