• Tervuursesteenweg 460 1981 Zemst
 Contacteer ons

Nieuwsbrief

Goed resultaat Industriële Houtverkoop

Bosgroep Vlaams-Brabant organiseert haar eerste industriële houtverkoop

Een van de kerntaken van een bosgroep is het bijstaan van boseigenaars bij het verkopen van hun bomen.

De bosgroep zorgt voor een professionele organisatie en begeleiding, en biedt bovendien de kans om percelen samen aan te bieden in grotere loten, die meer houthandelaars interesseren. De deelnemende verkopers betalen de bosgroep een vergoeding voor de organisatie.

Door de loten in één houtcatalogus te verzamelen, kunnen boseigenaars hun dunningshout of eindkapping inderdaad samen aanbieden op de houtmarkt. Bij grotere loten bespaart de koper (de bosexploitant) heel wat logistieke kosten terwijl hij kan rekenen op een degelijke voorbereiding door de bosgroep, die met haar expertise ook problemen vermijdt inzake exploitatieperiode, ontsluiting, enzovoort. De boseigenaar krijgt zo finaal een hogere prijs geboden voor zijn hout, een duidelijke win-winsituatie.

Of een perceel groot of klein is, speelt daarbij geen rol, iedereen wordt er beter van. Maar uiteraard wordt vooral het verkopen van kleine percelen meer lonend.

In het najaar van 2019 organiseren wij onze eerste “industriële” houtverkoop, bijgestaan door studiebureau Greenlight dat gespecialiseerd is in bosbeheer. Zaakvoerder Klaas Van Roy kent als voormalig coördinator van Bosgroep Groene Corridor de Vlaamse bosbouwwereld als zijn broekzak én weet hoe verkopen van hout op stam aangepakt moeten worden.

De voorbije maanden schreven we samen een stappenplan met een degelijk lastenboek, strikte algemene voorwaarden en duidelijke financiële waarborgen. Zo zijn we zeker dat uw boomkapping correct en snel afgehandeld wordt. Bij het uitnodigen van houtopkopers houden we om dezelfde reden ook rekening met vroegere ervaringen, en met de erkenning als bosexploitant.

Dat deze manier van werken tot mooie resultaten kan leiden, werd bewezen met een testverkoop die we deden van een lot Amerikaanse eik te Galmaarden. Door de bredere interesse voor dit lot konden we een mooie prijs halen. Een kleine 900 m³ eikenhout kreeg zo een nieuwe eigenaar. Dit na goedkeuren van de verkopende eigenaar die zo zijn inspanningen van de voorbije decennias beloond zag.

Procedure

We doen eerst een verkennend terreinbezoek om de kwaliteiten van het perceel goed in te schatten. Daarna worden de nodige vergunningen aangevraagd en de bomen opgemeten. Rond het einde van de zomer van 2019 worden dan de loten samengesteld. Vervolgens worden de loten gebundeld in een houtcatalogus, die verstuurd wordt naar de geselecteerde kopers. Zij sturen hun offertes in tegen een vastgelegde datum. Na het openen en evalueren van de offertes beslissen de verkopers van de percelen van elk lot of ze de interessantste offerte voor hun lot aanvaarden.

We hopen deze eerste fase van onze eerste houtverkoop af te ronden tegen 1 november 2019. Daarna volgt uiteraard de opvolging van de exploitatie, die ook van A tot Z door de bosgroep wordt opgevolgd.

Wilt u meedoen?

Als lid van de Bosgroep Vlaams-Brabant kunt u deelnemen aan deze verkoop, ongeacht de grootte van uw perceel. Wilt u er meer over weten? Contacteer ons dan via e-mail op [email protected].