Bosgroep Vlaams-Brabant vzw
0683.509.015 / RPR Leuven

Post
Provincieplein 1
3010 Leuven

Zetel
Diestsevest 54, bus 101
3000 Leuven

016 26 76 00

e-mail ons

   laatste nieuwsbrief

contacteer ons

Cookieverklaring
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Door Andy
op 09 nov 2018

Bron: tijdschrift Koninklijke Belgische Bosbouwmaatschappij september-oktober 2018

door Maurits de Groot voormalig Projectcoƶrdinator Particulier Bosbeheer, Aanspreekpunt Privaat Beheer - Natuur en Bos

De totale bosoppervlakte in Vlaanderen bedraagt ongeveer 146.000 ha (Inbo, 2006). Hiervan wordt ongeveer 22.000 ha ingenomen door de populierenbossen die hiermee een aandeel van 14 % van het totale bosareaal vertegenwoordigen. Gemiddeld 85% van de populierenbossen is privaat eigendom. Bomen, dus ook populieren zijn in Vlaanderen natuurelementen die door een verschillende wet- en regelgeving beschermd worden.

Of een groep bomen als bos wordt gedefinieerd, wordt bepaald door de aanwezigheid van bomen of struiken enerzijds en de aanwezigheid van een boseigen fauna en flora anderzijds. De ruimtelijke bestemming speelt geen rol bij de bepaling of een vegetatie als bos wordt gedefinieerd. Ook de oppervlakte is niet van belang. 

Een natuurbeheerplan geeft meer inzicht in de kwaliteiten en de mogelijkheden van het bos en moedigt aan om na te denken over het beheer ervan. Alle werkzaamheden die in een goedgekeurd beheerplan opgesomd staan, moeten niet meer vergund worden volgens het geĆÆntegreerd Natuurdecreet. Voor werken (bijvoorbeeld een dunning of eindkap) voorzien in een goedgekeurd natuurbeheerplan is er geen omgevingsvergunning meer nodig. Regelgeving rond het planten In Vlaanderen wordt er een onderscheid gemaakt tussen bebossen en herbebossen. De reglementering van beide activiteiten is verschillend. Bebossing gebeurt in Vlaanderen vaak op voormalige landbouwgrond. Voor het bebossen van gronden met een agrarische bestemming is een bebossingsvergunning nodig van de gemeente (Veldwetboek artikel 35).

Lees hier het volledige artikel