Bosgroep Vlaams-Brabant vzw
0683.509.015 / RPR Leuven

Post
Provincieplein 1
3010 Leuven

Zetel
Diestsevest 54, bus 101
3000 Leuven

016 26 76 00

e-mail ons

laatste nieuwsbrief 

contacteer ons

Door Geert
op 12 mei 2021

Leg alvast zaterdag 19 juni (18u) vast voor onze algemene vergadering. We houden het ook dit jaar bij een digitale aanpak. Inschrijven is niet nodig om de vergadering te volgen (dat kan via deze site), maar wel om eraan deel te nemen.

Als u nog geen uitnodiging kreeg, dan neemt u best snel contact op via info@bosgroepvlaamsbrabant.be.

Uitkijken wordt het naar de voorstelling van de eerste maanden van onze nieuwe werking, door onze co√∂rdinator, Jozefien Hermy, en haar team. U hoort er ook meer over de fusie met Zuid-West-Brabant. 

Tot slot mag u een voorstel van statutenwijziging verwachten. De voorgestelde nieuwe tekst vindt u hier: 

Ontwerp Statutenwijziging 2021 #3

(In deze versie 3 werd aangevuld dat er ook plaatsvervangende vertegenwoordigers voor de provincie zijn in de algemene vergadering, dat er lijsten van de verschillende types van leden worden aangehouden, dat de algemene vergadering in de eerste jaarhelft dient te gebeuren, en werden enkele redactionele fouten rechtgezet).

Er staan nog mandaten in de raad van bestuur open, voor de regio's Zuid-Hageland (1), Pajottenland en Zennevallei (1) en Brabantse Kouters (2). Elk werkend lid kan zich kandidaat stellen via info@bosgroepvlaamsbrabant.be.

Inmiddels hebben al twee kandidaten gemeld, nl. Bart Nevens die als provinciaal gedeputeerde Milieu voortaan de provincie in ons bestuur zal vertegenwoordigen, en dhr. Kris Vanderstraeten uit Opwijk.

Andere documenten:

Agenda Algemene Vergadering 2021
Ontwerpverslag AV 2020
- Jaarrekening 2020
ActiefPassief 2020
Resultatenrekening 2020
- Begroting 2021 - voorstel tot aanpassing