Essenziekte

De essenziekte verspreidt zich snel en meedogenloos. Bijna alle Belgische essen vertonen symptomen van de gevreesde ziekte, al zijn er ook nog steeds nietgeïnfecteerde exemplaren. Helaas werd tot op heden geen genezingsmethode gevonden. 

Wat is de essenziekte? 

Sinds 2012 komt de essenziekte in heel België voor. In Vlaanderen betekent de essenziekte het einde van de prille heropleving die de soort kende. Nadat de es jarenlang miskend was, werd er recent op heel wat plaatsen gekozen voor es in plaats van Canadapopulier. Es biedt heel wat opties en levert een goede houtkwaliteit. Ook de standplaatsen die de boom verkiest zijn gelijkaardig aan die van de populier: vochtige, lemige bodems in de valleiranden. 

Op het terrein wordt vaak vastgesteld dat er naast ernstig aangetaste exemplaren vrij gezonde essen staan. De ernst van de symptomen hangt af van:

  1. de ouderdom van de bomen: jonge essen met minder dan 90 cm omtrek worden het ergst getroffen. Oudere bomen hebben ook meer dode twijgen en takken in de kruin, maar zijn er over het algemeen minder erg aan toe
  2. hoe lang de ziekte al aanwezig is 
  3. de omringende soorten: over het algemeen stelt men vast dat essen in gemengde bossen minder ernstig aangetast zijn dan essen in homogene bestanden met enkel es. Vermoedelijk omdat er in gemengde bossen minder geïnfecteerde bladstelen, die sporen van de ziekte bevatten, in de strooisellaag voorkomen 
  4. de standplaats van de bomen: hoe natter, hoe meer kans op infectie door de tragere strooiselafbraak.

Het volledige artikel lees je hier