Boseigenaars grijpen natuurkansen in de Kapellemeersen, Teralfene.

Vlaanderen organiseert in  uitvoering van de Europese Habitat- en de Vogelrichtlijn een Natura2000-netwerk over zijn grondgebied. In het werkingsgebied van onze bosgroep (Regio Affligem-Boortmeerbeek) zijn 7% van de bossen opgenomen als Speciale BeschermingsZone (SBZ) binnen dit netwerk. In deze zones dienst gestreefd te worden naar een betere natuurkwaliteit. De Kapellemeersen in Teralfene zijn samen met het Kravaalbos opgenomen in de SBZ ‘Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuidvlaamse bossen.’

De Kapellemeersen kennen een grote potentie aan natuurkansen door zijn geïsoleerde ligging tussen een glooiing in het landschap, de spoorwegberm en de Dender. Het reliëf zorgt samen met een specifieke bodemsamenstelling voor het opborrelen van grondwater waardoor het gebied een hotspot is voor oude bosplanten zoals, bosanemoon, sleutelbloem, bosbingelkruid, paarse schubwortel en de opvallende daslook. Tegelijk treft men in de natste stukken rietvegetaties aan die een meerwaarde bieden wat biodiversiteit betreft.

Het bos bestaat grotendeels uit populierenplantages die veelal oude bomen bestaan. Van gezonde bomen tot zwaar aftakelende exemplaren. De Tragel langs de Dender is echter één van de drukst gebruikte fiets- en wandelwegen van onze provincie en de populieren ernaast zorgen voor een gevaarlijke situatie. Op vraag van enkele boseigenaars bekeek de Bosgroep Groene Corridor de mogelijkheden tot het exploiteren van de populieren. De geïsoleerde ligging van het gebied zorgt echter voor een problematische ontsluiting van de stammen en bosexploitanten zijn –terecht- niet bereid om voor slechts enkele bomen een volledige werf in te richten. In samenspraak met het Agentschap voor Natuur en Bos besloten we het gebied in te delen in twee zones waarvan de meest dringende zone de komende maanden mag worden gekapt.

De werken zullen intensief zijn maar bieden spectaculaire kansen voor de natuur. De kapping moet zijn uitgevoerd tegen 31 december 2018. Door de exploitatie komt het bos toe aan de noodzakelijke verjonging en op minstens 25% van de oppervlakte wordt ruimte gelaten voor natuur. We durven dromen van bospoelen, open plekken, rietvegetaties, bosranden, elzenbroekbos en wilgenstruweel afgewisseld met jonge populieren. Op deze manier behoudt het gebied zijn economische waarde én wordt de natuurwaarde opgekrikt. Dit wordt een staaltje Duurzaam Bosbeheer waar we terecht trots op zullen kunnen zijn. 

Bekijk hier de kaart met de ligging van het projectgebied.