Paddenstoelen plukken in het bos.

Herfst! Tijd voor kleurrijke boswandelingen en overheerlijke wildschotels. Paddenstoelen schieten massaal uit de grond en floreren op het in het bos aanwezige organisch materiaal (dood hout, gevallen bladeren, het strooisel,…). Ze zijn niet alleen zeer nuttig voor het bosecosysteem, de eetbare soorten vinden bovendien heerlijke toepassingen in de keuken. Maar voor je je laarzen en plukmand opdiept, zoeken we uit of we de paddenstoelen die in onze bossen voorkomen zomaar mogen plukken.

 In onze Vlaamse bossen zijn heel wat activiteiten verboden. De verbodsbepalingen staan opgesomd in art. 97 van het Bosdecreet. Het artikel maakt een onderscheid tussen openbare en private bossen. 

In de openbare bossen en bosreservaten is het zonder toestemming van de eigenaar en machtiging van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) of zonder dat het opgenomen is in een goedgekeurd beheerplan verboden om vruchten (lees: ook paddenstoelen) te verwijderen. Bovendien moet hier ook rekening gehouden worden met de afspraken inzake toegankelijkheid:  wegen en paden in het bos mogen immers niet verlaten worden zonder machtiging van het ANB!

In private bossen is het plukken van vruchten niet opgenomen in de verbodsbepalingen opgesomd in het Bosdecreet. Het moet dan ook niet gemachtigd worden door het ANB maar je hebt er wel de toestemming van de eigenaar voor nodig eer je enthousiast aan het plukken gaat.

 Als beheerder is het sowieso zeer nuttig om goed na te denken over wat wel en niet kan in je bos en welke activiteiten je er wel of niet wil toelaten. Je kan het ‘verzamelen van paddenstoelen’ eventueel opnemen als onderdeel van de – goedgekeurde- toegankelijkheidsregeling (TR). Hieraan kunnen dan ook beperkingen gekoppeld worden: bv. enkel plukken voor eigen gebruik, eventueel met opgave van een maximaal te plukken gewicht of volume en bepaalde voorwaarden die ervoor zorgen dat de sporen van de paddenstoelen zich nog kunnen verspreiden (bv. niet verzamelen in plastic zakken, maar eerder in rieten manden of ander permeabel materiaal…), … .

In Vlaanderen is het plukken van paddenstoelen duidelijk geen sinecure. Sporen we dus best met zijn allen richting Wallonië om daar enthousiast onze voorraad in te slaan?    

 Op private eigendommen of eigendomen van gemeenten is het er mits toestemming van de eigenaar wettelijk gezien toegelaten om paddenstoelen te plukken. Op eigendommen van het Waalse gewest - de domaniale eigendommen - kan plukken voor persoonlijk verbruik van zonsopgang tot zonsondergang, behalve op de dagen waarop op het domein gejaagd wordt. Een volume van 10 liter (een emmer) per persoon per dag is weliswaar de maximale toegelaten hoeveelheid te plukken paddenstoelen. Bovendien mogen wegen en paden van het domein waar geplukt wordt niet met motorvoertuigen betreden worden. Deze regels zijn uitgevaardigd om het plukken voor commerciële doelstellingen, wat er verboden is, uit te sluiten.

Maar, met een emmer paddenstoelen kan je al heel wat lekkers bereiden. Veel (pluk)plezier en … smakelijk!

 Meer info/ bronnen: 

http://www.ecopedia.be/62/encyclopedie/Vlaams_Ecologisch_Netwerk

http://enforet.wallonie.be/apps/spip2_wolwin/article.php3?id_article=27

www.natuurenbos.be

Tekst Liselot Ledene en Inverde